Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

For at blive kirkeligt viet, skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

I skal kontakte kordegnekontoret for at aftale tid til vielsen.

Tidligst 4 måneder inden vielsen skal man udfylde en ægteskabserklæring. Det gør man digitalt på www.borger.dk. Bopælskommunen udsteder en prøvelsesattest, som er dokumentation for, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er opfyldte. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med navne og adresser på 2 vidner, som skal være til stede i kirken under vielsen. 

Navneændring i forbindelse med vielsen er gratis indtil 3 måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne. Ansøg om navneændring her.
Inden vielsen mødes man med præsten, der skal forestå vielsen. Her vil bl.a. være lejlighed til at aftale salmer til vielsen og gennemgå vielseshandlingens forløb.