Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet kontakt

Menighedsrådet styrer sognets kirkelige og administrative anliggender og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet består i Simon Peters sogn af 11 valgte medlemmer og sognets to præster, der er "fødte" medlemmer af rådet. 

Du kan skrive til menighedsrådet på mailadressen: 7089@sogn.dk

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 8 gange om året. Møderne holdes i Simon Peters kirkes lille menighedssal, Wibrandtsvej 41 B. Dagsordener foreligger ca. en uge før mødet, og kan rekvireres på kirkekontoret, Wibrandtsvej 41 B, 1. sal.

Menighedrådets medlemmer 

Valgte medlemmer

Formand:
Winnie Deichmann Ebert

Næstformand:
Christian Lindholm Kuhnt

Kasserer:
Peter Kjærgaard Salomensen

Kontaktperson:
Winnie Deichmann Ebert

Øvrige medlemmer:
Jørgen Erik Andersen
Lise Olsen
Søren Rosenkvist
Lillian Schmølker
Mette Louise Termansen
Jens Holger Helbo Hansen
Benedichte Spies
Mathilde Roer Nielsen

Kirkens sognepræster (fødte medlemmer)
Amalie Nørgaard Rathje
Jens Frederik Olsen

Suppleanter
Lonni Zier Münster Rosenkvist

Kirkeværge (Ikke-medlem):
Jørn Petersen
Telefon: 20 67 39 47
E-mail: jornpetersen17@gmail.com

Bogholder (Ikke-medlem):
Lars Paul Brandt
Telefon: 29 28 32 52
E-mail: fakturasimonpeterskirke@gmail.com