Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Spire-, Junior- og ungdomskor

I Simon Peters kirke tilbyder vi kor for alle børn fra 0. - 9. klasse. Du kan læse mere om de forskellige kor herunder.
For de mindre børn har vi også forskellige musik og sang tilbud, det kan du læse mere om her.

Spirekoret

Spirekoret er for alle børn fra 0. ‐ 2. klasse. Vi leger sangene og musikken ind i kroppen ved hjælp af fagter og stifter bekendtskab med noder og solfa-systemet. Vi synger klassisk, pop, sanglege, kanons og alt det, vi kan finde på. Derudover arbejder vi seriøst og målrettet frem imod koncerter og familiegudstjenester samtidigt med, at vi har det sjovt og hyggeligt undervejs. 

Der serveres saftevand og frugt til korprøverne.

Sæson 2022/23 starter d. 1. september.

Spirekoret øver torsdage kl. 16.30‐ 17.30. 

Tilmeling til sæson 2022/23 i spirekor her
 


Juniorkoret

Juniorkoret er for alle børn fra 3. - 5. klasse. Ligesom i spirekoret arbejder vi i juniorkoret videre med sange i både den klassiske og rytmiske verden, laver sanglege og kanons og udvider kendskabet til solfa-metoden og noder. Derudover synger vi flerstemmigt. Det er ikke en forudsætning, at man har korerfaring. 

I juniorkoret hygger vi også med saftevand og frugt.

Sæson 2022/23 starter d. 1. september.

Juniorkoret øver torsdage kl. 15.30 - 16.30

Tilmelding til sæson 2022/23 i juniorkor her


Ungdomskoret

Vi er glade for igen at starte ungdomskor i Simon Peters Kirke. Vi arbejder videre med sange i både den klassiske og rytmiske verden, synger kanons og flerstemmigt og udvider kendskabet til solfa-metoden og noder. Det er ikke en forudsætning, at man har korerfaring. 
Derudover arbejder vi seriøst og målrettet frem imod koncerter og familiegudstjenester samtidigt med, at vi har det sjovt og hyggeligt undervejs. 

Ungdomskoret øver torsdag 17.30-18.30

Sæson 22/23 starter d. 22. september for ungdomskoret

Tilmelding til sæson 2022/23 i Ungdomskoret her


For alle kor gælder det, at der arbejdes med både rytmisk og klassisk musik. Dette skal medvirke til at give børnene et godt kendskab til pop og swing såvel som den danske sangskat.
 
Korene medvirker ved børne- og familiegudstjenester i kirken. Udover koncerter i kirken har korene sunget julekoncert på Den Blå Planet, gået Lucia optog på Amager Hospital, og koret synger ligeledes hvert år i Tivoli til børnekordage.
 
Det koster ikke noget at være medlem af kirkens spire- , junior- og ungdomsskor, men det forventes, at man ved tilmelding til korene, deltager i øvegangene og de koncerter og gudstjenester, der bliver arrangeret.

Korleder

Du er velkommen til at kontakte kirkens korleder

Leder af børne- og ungdomskorene
Bettina Cecilia Rasmussen

Tlf. :  27634285  
Mail: bettinamus@gmail.com