Vi tilbyder børnekor, babysalmesang, småbørnsrytmik samt musikalsk legestue. Læs mere i menupunkterne til venstre.

 

  

Bliv medlem af vores Facebook-gruppe Børn i Simon Peters Kirke og hold dig orienteret om kirkens forskellige tilbud til børn og deres familier.