Vi tilbyder børnekor, babysalmesang, småbørnsrytmik samt musikalsk legestue. Læs mere i menupunkterne til venstre.