Kordegn, personregisterfører
Jessica Hjortlund

og

Kordegn, personregisterfører
Hans Nabe-Nielsen

 

Kirkekontoret

Wibrandtsvej 41 B, 2300 København S
Telefon og telefax: 32 55 00 64
E-mail: simonpeters.sognamagerbro@km.dk

Kontoret er åbent:
Mandag   kl. 9-13
Tirsdag    kl. 12-18
Onsdag   kl. 9-13
Torsdag   kl. 9-13 
Fredag    kl. 9-13
Samt efter aftale

Kontoret er lukket:
Nytårsdag
Skærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
Store Bededag
Kristi Himmelfartsdag
2. pinsedag
Grundlovsdag
Julen (24. - 26. december)
Nytårsaftensdag