Torsdag 16. maj 2019: Kirkekontoret er lukket på grund af menighedsudflugt. Kontoret åbner igen mandag 20. maj kl.9.00. Uopsættelige henvendelser og henvendelser vedrørende attestudstedelse henvises til omkringliggende kirkekontorer.

 

Kordegn, personregisterfører
Eva Geert-Jørgensen

og

Kordegn, personregisterfører
Hans Nabe-Nielsen

Kirkekontoret

Wibrandtsvej 41 B, 2300 København S
Telefon og telefax: 32 55 00 64
E-mail: simonpeters.sognamagerbro@km.dk

Kontoret er åbent:
Mandag, onsdag - fredag kl. 9-13,
tirsdag kl. 12-18
samt efter aftale