Leder af babysalmesang, småbørnsrytmik og musikalsk legestue (barselsvikar)
Nanna Varmer Ipsen

Tlf.: 22 99 38 63

E-mail: varmeripsen@gmail.com

 

 

Leder af babysalmesang, småbørnsrytmik og musikalsk legestue,
m
usikpædagog Ditte Rejnholdt Jensen (barselsorlov)