Leder af babysalmesang, småbørnsrytmik og musikalsk legestue
Nanna Varmer Ipsen 
(barselsvikar)
Tlf.: 22 99 38 63
Mail: varmeripsen@gmail.com

 

Leder af babysalmesang, småbørnsrytmik og musikalsk legestue,
Ditte Rejnholdt Jensen (barselsorlov)