Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Navngivning og dåb

Alle børn skal, inden de fylder 6 måneder have mindst et fornavn og et efternavn.

Navngivning kan ske enten ved digital anmeldelse via borger.dk, eller ved dåb i Folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

 

Navngivning

Inden for 6 måneder efter fødslen skal forældrene eller den, der har forældremyndigheden, sørge for, at barnet får mindst et fornavn og et efternavn.
Såfremt barnet ikke er blevet navngivet inden for 6 måneder, overdrages sagen til Statsforvaltningen. Man kan blive idømt bødestraf, hvis man ikke navngiver sit barn inden 6 måneder efter fødslen.
Et barn kan også navngives først via borger.dk og døbes senere.

 

Navngivning ved dåb 

Navngivning ved dåb i folkekirken

Såfremt man ønsker sit barn døbt, skal man henvende sig til kordegnen i det sogn, hvor man ønsker, at dåben skal finde sted.

I Simon Peters Kirke holder vi dåb både lørdage og søndage. Om lørdagen kl. 10 eller 11. Om søndagen i højmessen kl. 10.00.

Kordegnen vil spørge om følgende:

  • Navnet, som barnet skal døbes med
  • Navne og adresser på 2-5 faddere, som skal være til stede ved dåben. Fadderne skal være døbt og over konfirmationsalderen.
  • Navn og adresse på den person, som skal bære barnet ved dåben (kan også være fadder)
  • Oplyse om dåbssamtale med præsten inden dåben. Normalt bliver familien ringet op af præsten.

Ved dåben bliver barnet medlem af Folkekirken.

Navngivning ved dåb i anerkendt trossamfund

Man kan navngive sit barn ved dåb i et anerkendt trossamfund, hvis en af forældrene tilhører dette trossamfund.
Kontakt præsten eller kirkekontoret i den kirke, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted.

 

Voksendåb

Hvis man er voksen og ønsker at blive døbt, skal man kontakte en af præsterne. Man skal have en samtale med præsten, der skal døbe en. Der skal være 2 vidner tilstede ved dåben. Vidnerne skal være døbte. 

Døbefont

Dåb i Simon Peters Kirke

I Simon Peters kirke ønsker vi at skabe den bedst mulige ramme om dåben. Derfor holder vi dåb både lørdag og søndag de fleste af årets weekender.

Om søndagen foregår dåben ved højmessen kl. 10 sammen med menigheden.  

Om lørdagen døbes Jeres barn (eventuelt sammen med andre børn) ved en kortere gudstjeneste, specielt tilrettelagt for Jer kl. 10 eller 11.

Voksne og større børn kan naturligvis også vælge dåb lørdag eller søndag. Kontakt præsterne for mere information om dåb.

 

Navngivning ved dåb i et anerkendt trossamfund

Dit barn kan blive navngivet ved dåb i et anerkendt trossamfund, hvis en af forældrene tilhører et anerkendt trossamfund, og trossamfundet har en anerkendt præst. Barnet bliver ved dåben registreret i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.

Ønsker du at få dit barn døbt, skal du henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted. 

 

Navngivning uden dåb

Du kan navngive dit barn digitalt med NemID ved at udfylde blanketten ”navngivning” på borger.dk. Den digitale ansøgning bliver automatisk sendt til det sogn, hvor moderen har bopæl.

Hvis du ikke kan benytte dig af NemID, kan du printe blanketten fra borger.dk ud. Blanketten skal sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen til barnet har bopæl.

 

Navngivning uden dåb i et anerkendt trossamfund

Ved navngivning uden dåb i et anerkendt trossamfund skal du skal udskrive blanketten ”navngivning”, som du finder på borger.dk.

Blanketten skal afleveres til præsten eller kordegnen i det trossamfund eller den menighed, som du hører til. Når navngivningen er godkendt og registreret i CPR-registret, vil du få tilsendt barnets fødsels- og navneattest. Du kan ikke benytte dig af NemID.