Registrering af fødslen

Et barns fødsel skal anmeldes. 

Er barnet født på et hospital, foretager jordemoderen anmeldelsen og udtager personnummer.

Ved hjemmefødsel skal forældrene selv anmelde fødslen, og kirkekontoret udtager personnummeret. Anmeldelsen foregår digitalt via www.borger.dk

Faderskab

Når forældrene er gift med hinanden, registreres slægtskabet automatisk sådan, medmindre moren erklærer, at ægtemanden ikke er far til barnet.

Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, men ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen, kan forældrene erklære dette ved en Omsorgs- og ansvarserklæring. 
Omsorgs- og ansvarserklæringen medfører fælles forældremyndighed og skal anmeldes senest 14 dage efter fødslen digitalt via www.borger.dk.

Læs mere om registrering af faderskab, medmoderskab mm. her.