Anmodning om bisættelse eller begravelse sker ved digital henvendelse på Borger.dk .

Bedemænd hjælper ved henvendelse herom med praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet.

Inden bisættelsen eller begravelsen mødes man med præsten til en samtale, der danner baggrund for talen ved bisættelsen og valg af salmer.