Velkommen på Simon Peters sogns hjemmeside, som fortæller om vore gudstjenester og om vort menighedsliv. Du finder også kontaktoplysninger og praktiske oplysninger vedrørende civilregistrering og bestilling af kirkelige handlinger.

Du er velkommen til at deltage i vore gudstjenester og i vort menighedsliv, som byder på aktiviteter for deltagere i alle aldersgrupper. Vi har desuden et rigt musikliv, som du kan få løbende oplysninger om i et nyhedsbrev, som ved anmodning derom sendes til dig pr. mail.

Vort kirkeblad udkommer fire gange om året og omdeles i sognet med post og sendes til interesserede ved ønske derom.

Kirkebladet indeholder oplysninger om gudstjenester og arrangementer og kan ses ved at klikke ind her: Kirkeblad vinter 2014-15.pdf

Kirke og menighedshus et åbent hver dag i ugen i tidsrummet kl. 9-13 samt i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.

Vi glæder os til at hilse på dig.

 

__________________________________________________________________________________________________