Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Menighedsrådet styrer sognets kirkelige og administrative anliggender og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet består i Simon Peters sogn af 11 valgte medlemmer og sognets to præster, der er "fødte" medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Der var sidst valg i november 2016. Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstmninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 8 gange om året. Møderne holdes i Simon Peters kirkes lille menighedssal, Wibrandtsvej 41 B. Dagsordener foreligger ca. en uge før mødet, og kan rekvireres på kirkekontoret, Wibrandtsvej 41 B, 1. sal.

Menighedrådets medlemmer 

Valgte medlemmer

Jens Holger Helbo Hansen

Formand
Jens Holger Helbo Hansen
Dirchsvej 19, 2300 København S
Telefon: 32 50 21 18
E-mail: jhh@skm.dk

Næstformand:
Christian Lindholm Kuhnt

Kasserer:
Peter Kjærgaard Salomensen

Kontaktperson:
Lise Lotte Larsen 

Øvrige medlemmer:
Jørgen Erik Andersen
Benedichte Spies
Lise Olsen
Søren Rosenkvist
Lillian Schmølker
Mette Louise Termansen
Winnie Deichmann Ebert

Kirkens sognepræster (fødte medlemmer)
Henning Astrup
Amalie Nørgaard Rathje

Kirkeværge (Ikke-medlem):
Jørn Petersen
Telefon: 20 67 39 47
E-mail: jornpetersen17@gmail.com

Bogholder (Ikke-medlem):
Lars Paul Brandt
Telefon: 29 28 32 52
E-mail: fakturasimonpeterskirke@gmail.com