Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Simon Peters Sogns Menighedspleje

Indkaldelse til årsmøde

Simon Peters Sogns Menighedspleje afholder:

Ordinært årsmøde søndag den 10. marts 2019 kl. 11:30 i den store menighedssal

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3.  Bestyrelsens beretning og visioner
 4.  Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
 5.  Budget for indeværende regnskabsår.
 6.  Indkomne forslag. Forslag til være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden årsmødet.
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lise Olsen og Henning Astrup
 8.  Valg af revisor. På valg er Peder Blom
 9.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 10.  Valg af 1 revisorsuppleant
 11.  Eventuelt

Vel mødt og venlig hilsen

Bestyrelsen

Udskriv indkaldelsen til årsmødet.


Simon Peters Sogns Menighedspleje

Simon Peters Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

Simon Peters Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende Menighedssplejer.

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkelig-sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Fredagscafé, forårsmiddag, forårsudflugt og julestue arrangeres og afholdes af Simon Peters Sogns Menighedspleje.

Læs Vedtægter for Simon Peters Sogns Menighedspleje.


Bestyrelse

Formand
Sognepræst Henning Astrup
Tlf.: 29 11 64 14
E-mail: hga@km.dk

Næstformand
Lise Olsen
Siamvej 9
2300 København S

Kasserer
Hans Jørgen Laursen
Thingvalla Allé 1, st.tv.
2300 København S

Margit Evans
Siamvej 3
2300 København S

Lillian Schmølker
Gertsvej 8
2300 København S

Lonnie Rosenkvist
Greisvej 62, st.th.
2300 København S

Søren Rosenkvist
Greisvej 62, st.th.
2300 København S

Revisorer
Jens Holger Helbo Hansen
Dirchsvej 19
2300 København S

Peder Blom
Tønnesvej 21
2300 København S