Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Digital selvbetjening

Digital selvbetjening  

Folketinget vedtog i 2013 en lov om obligatorisk, digital selvbetjening, som fra 31. januar 2014 også vedrører den civilregistrering, som kirkekontorerne tidligere har udført med hensyn til

   - faderskab (omsorgs- og ansvarserklæring)

   - navngivning

   - navneændring

   - anmodning om bisættelse / begravelse

 Loven er et led i den fælles, offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvorefter borgere skal benytte internettet til ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder. Det er målet at afskaffe papirblanketter og formularer og at stille digitale løsninger til rådighed til hurtig og let selvbetjening for borgerne.

Borgere, der ikke selv har internet til rådighed, kan få råd, vejledning og hjælp ved henvendelse til Borgerservice og til kirkekontorerne.

På den elektroniske side Personregistrering.dk findes en velkomst til systemet med orientering om de særlige forhold, der gør sig gældende vedrørende civilregistrering.

Denne side henviser til Borger.dk, som er det offentlige systems fælles side, hvorfra selve registreringerne finder sted.

Her kan man med NemID få adgang (logge sig på) til bestilling af attester samt få registerindsigt.

Men Borger.dk indeholder tillige hele spektret af kontakten imellem borgerne og den offentlige sektor.

De lokale biblioteker arrangerer kurser i brugen af de nye selvbetjeningsløsninger.

Medarbejdere i den offentlige sektor vil være til rådighed med hjælp og vejledning ikke mindst til borgere, der ikke er født og opvokset i denne moderne, elektroniske tidsalder.

Grundlæggende er de digitale løsninger ment som en forenkling og en hjælp til hurtig selvbetjening i vor kontakt til det offentlige.