Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor menighedsrådet redegør for seneste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Der indkaldes til menighedsmødet gennem Simon Peters Sogns kirkeblad, ved meddelelse fra prædikestolen samt ved opslag i våbenhus og på kirkens hjemmeside.