Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor menighedsrådet redegør for seneste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Der indkaldes til menighedsmødet gennem Simon Peters Sogns kirkeblad, ved meddelelse fra prædikestolen samt ved opslag i våbenhus og på kirkens hjemmeside.

 

Menighedsrådet ved Simon Peters Kirke indbyder herved til det årlige 

MENIGHEDSMØDE

fredag den 7. juni 2019 kl. 19.00

 
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Redegørelse ved menighedsrådet om regnskab for 2018
3. Redegørelse ved menighedsrådet om udkast til budget 2019
4. Beretning for 2018
5. Orientering om planer for 2019
6. Orientering om det kommende menighedsrådsvalg
7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Jens Holger Helbo Hansen
Menighedsrådsformand